Párt

Gittegyletek kora

Amikor a koronavírus járvány során a lakosság megtapasztalta azt, hogy a parlamenti pártok teljesen egyformán értékelték a helyzetet és azonosan gerjesztették a pánikot, sugalmazták a látszat megoldásokat, a lakosságnak nem a legprimitívebb (A legprimitívebb továbbra is megmaradt a parlamenti pártok szekértolójának!), hanem a parlamenti pártokban csalódott (Az csalódik aki korábban naivan mérte fel a helyzetet!) része különböző gittegyletekbe kezdett el tömörülni. Kisebbik része keresett talált újabb háttérhatalmi vagy egyéni ambíciók által létrehozott pártot, nagyobbik fele a gyomszerűen elburjánzott mozgalmakban keresett menedéket. A háttérhatalom támogatja mindkét forma megerősödését ügynökei és a közösségi oldalak révén, mert jól tudja ezzel az egyedüli számára valós veszélyt jelentő zöldeket a jövőben úgyis bekövetkező győzelmében késleltetheti!

A naiv ember naivitása a rossz, helytelen helyzet felismeréséből fakad! A más pártra átnyergelők és a gittegyletekben tömörülők parlamenti pártokban történő csalódottsága a globális gondolkodásra képtelen agyműködéséből következik! Képtelenek meglátni a jelenből a jövőbe vezető kiutat mivel sekélyes nézőpontjaik kizárólag a közeli materialista viszonyok befogadására teszi képessé őket, mint a tompított fényű városi világítással a gépjárművek vezetői számára, csak a közeli dolgokat láthatja. Ezen személyek többsége élete folyamán politikai értelemben volt már minden csak kocsikerék és akasztott ember nem! Hol az egyik, hol a másik pártra szavazott, a környezete és a média agymosása agy programozásának megfelelően és belépett egy sereg semmirevaló, de ugyanakkor hangzatos célokat ábrándként megjelenítő mozgalomba. Habár mindegyikben fiaskó érte ettől még megmaradt értelme azon a szinten, hogy újabb hiábavalóságot keressen és találjon magának. Olyan mint az a moly, amelyik ahelyett hogy letojná biológiai szükségletének megfelelően utódairól gondoskodva fajfenntartási ösztönből vezérelve petéit, helyette elkezd körözni a lámpa körül ahol végül is elég! Ezek a gittegylet párti emberek sok fiaskó után kiégnek a háttérhatalom szándékának megfelelően. Ki lett engedve a gőz lakosságból. Mivel ma legtöbbjük ugyanazzal a szűk látó körrel van megáldva, mint azelőtt, ugyanolyan behatárolt nézőpontból próbálja meglelni a kivezető utat és nem érti, hogy körbe-körbe jár azzal, ha egyik gittegylet után belép a másikba!

Korunk egyik elítélendő sötét megnyilvánulása a félreértelmezett állatszeretet Amely abból áll hogy az állat biológiai szükségletének sajátosságait önző, beszűkült módon figyelmen kívül hagyva piciny panel lakásokban „ szabadrabságban” tartanak „szeretetből” jobb sorsra érdemes szerencsétlen állatokat! Gittegyleteseket ezzel ellentétben félreértelmezett szabadság szeretet jellemzi! Ez abból áll hogy ő attól szabad ha minden pártot elvet magától. Ettől lesz egyénisége korlátlan befolyás mentes! Ez az ostobácska doktrína hasonló a sötét középkor azon munkásaihoz, akik összetörték a szerszámokat abban a hitben, hogy így nem kell majd sokat dolgozni vagy az ókorban Xerxészhez, aki meg korbácsoltatta a tengert, mert a vihar leszakította az épülő hídját.

A múltból nem azt látja a szerencsétlen, hogy mennyire befolyásolható volt annak idején a háttérhatalom céljának megfelelően, hanem azt minden párt rossz! Ezt butaságot addig mantrázza egyénileg és csoportosan míg el nem hiszik a valótlan állítást! Hiszékenysége ugyanolyan mint régen, amikor a háttérhatalmi pártokra szavazott, csak most másik végletbe esett nem szavaz és nem támogat egy pártot sem. Ezzel a bugyuta magatartásával nem fogja fel, hogy csak a jelenlegi helyzetet konzerválja, előre egy fikarcnyit sem lépett. De miért is lépett volna, ha szellemileg ugyanolyan végletben képes gondolkodni mint azelőtt. Teljesen mindegy a valóság szempontjából ki melyik végletet választja a véglet sosem lesz harmonikus középpont, ideális egyensúly!

A Zöldeknek, mint pártnak a történelmi küldetése, hogy megdöntse az ember és a természet kizsákmányolásán alapuló fogyasztói társadalmat és létrehozza a jövő válságát a jelenben megoldó zöld államot! A gyurmarágók bőszen ropogtatva a pártnélküliség gumicsontját nem zöld államot hanem idealizált fogyasztói társadalmak akarnak. Olykor visszanyúlva a múltba a már korábban csúfosan megbukott történelmi formációkat (pl.: a keresztény királyság ) megidézve tevékenykednek. Hasonlítva az utópista szocialistákhoz csupán életképtelen káoszba fulladó társadalmi formációt erőltetnek figyelmen kívül hagyva azt, hogy a Veszély Korának reggelén látták meg a napvilágot. Minden eddigi társadalmi forma, legyen az királyság, kapitalizmus, fasizmus, szocializmus, anarchia amely nem képes a jövő válságát a jelenben megoldani csak a szőnyeg alá söprik a szemetet, bukásra van kárhoztatva! Ugyanez érvényes jelene van jövője nincs mozgalmaknak! A világtörténelemben egyedül a zöldek lehetnek képesek arra, mint párt a jövő válságát a jelenben oldják meg, mert ez a fő célkitűzésük. Vannak, akik azt hiszik, hogy a zöldeknek az a feladata csikket szedjenek az utcán és madarat fütyültessenek – elég sekélyes ismeretekkel rendelkeznek az ökopolitika területén! A fogyasztói társadalom óriási válságban van, bukása törvényszerű és előrelátható, bukása szívó örvénye minden társadalmi formát magával fog rántani kivéve a tőle alapvetően különböző zöld államot. Mozgalmi gittegylet nem perspektíva csupán egy káoszba fulladó tudattalan anarchista próbálkozás az erő káros elfecsérlése. Olyan, mint egy fotoszintézise képes növény, amelyet a papírlappal letakarnak, de nem egy erős hajtással (zöldek) átjut a papírlapon hanem a tér minden irányába girbe-gurba torz hajtásokat fejleszt míg ez elfecsérelt erőpocsékolásba (gittegylet) bele nem pusztul.

Az eltelt idő megszépíti a múlt kegyetlen és véres valóságát. Egy hanyatló kor, pusztuló társadalmában érthető nosztalgia van a múlt iránt, mint ahogy az ember sosem jut vissza az anyaméhbe, ugyanúgy a történelem kerekét sem lehet tartósan visszafelé forgatni! Ostobaság a múltat, mint célperspektívát kijelölni legyen ez keresztény királyság, kapitalista állam, fasiszta ország, vagy szocialista hatalom – ezek felett eljárt az idő! Nem azért mert megbuktak, hanem semmibe vezető vakvágányai az emberiség fejlődésének, illetve a jövőben úgyis bekövetkező éghajlatváltozás fenyegetésére nem kínálnak egyszerű, világos, fenntartható, követhető stratégiát mint a zöldek pártként. A pártot elvető gittegyletnek a múltból származó elkorhadt gyökérzete nem ad biztos támaszt, a jelen csak egy részét veszi figyelembe, a legfontosabbat az emberiség létét fenyegető problémák mindennél előbbre való fontosságát és megoldásának súlyozottságát nem. Gittegyletek jövőképe merő abnormális abszurdum, mely a kényszer teremtő erejével köszönő viszonyban sincs. A zöldek, mint párt a jelen szakadékán átívelő híd mely összeköti a múltat a jövővel! Ma egy személy értelmi képességének színvonalát a zöldekhez való viszonya jellemzi! Aki kapásból elutasítja a zöldeket, mint pártot megoldásként: az teljes agyhalott, aki közömbös iránta: az kiszolgáltatottan úszó fadarab a jelen szennyvíz csatornájában, aki kis mértékben támogatja: valamennyire már érzékeli a valóságot és megjelent nálad a derengés. Aki pedig teljes mellszélességgel anyagilag és társadalmi munkával támogatja a zöldeket a jövő letéteményese, nem más, mint jövőből visszajött időutazó, aki meggyőződött a gittegyletek, valláskárosult politikai erők, valamint jobb és baloldaliság hiábavalóságáról!

Rendszerváltozást a történelemben párt, hadsereg, vallás (egyház) volt képes megvalósítani, gittegylet sosem. Ha valaki meg akarja a többpártrendszert szüntetni ezt kétféle módon lehetséges elkövetnie: erőszakosan hadsereggel vagy egy párt annyira megerősödik, hogy a többpártrendszer először egypártrendszerré alakul át, majd az a párt, amelyik így magához ragadta a hatalmat, ha anarchiát akar, feloszlatja magát! A háttérhatalom az, amelyik a nemzet államokat és a pártrendszert meg kívánja szüntetni, hogy az imperializmusból Világállamot hozzon létre. A háttérhatalom támogatása tehát nem csak a parlamenti pártok által, hanem úgyis megtörténhet, hogy pártoktól mentes világról ábrándozó politikai analfabétákból kiépítve egy tömegbázist! Pártok nélkül rossz irányba mutató társadalmi rendszer jönne létre, a Gonosz Demokráciája a maga chip beültetésével és az Elutasítók Lágerével, kiborg és robot zombijaival, drón hadseregével. Erős állam, erős párt – zöld állam, zöld párt! Csak egy erős zöld pártra épülő erős zöld állam az, amelyik az emberiség történelmének legborzalmasabb (jelenleg egyre jobban épülő) rendszerét jelentő Világállam zsákutcáját ki tudja kerülni! A Világállamot meg fogja dönteni zöldek nélkül is az éghajlati katasztrófa, de milyen áron? Emberek milliárdjai kínja, vére és szenvedése révén! Mindazok, akik párt nélküli gittegyletekért küzdenek átgondolatlan cselekedetekkel olyan történelmi tendenciákat támasztanak, mellyel embertársaikat akár közvetlen hozzá tartozóikat ítélnek a jövőben kínhalálra és büszkén elmondhatják: EZT PÁRTMENTESEN, SZABADON TETTÉK! Sekély e kéj!

A zöldek (tagjainak globális gondolkodás módjából fakadóan) egyedül képesek arra: A jelenben olyan intézkedéseket foganatosítsanak, olyan tendenciákat támasszanak mellyel a lehetséges áldottak számát mérsékelhetik. Milliárdok helyett milliók vagy csak százezrek fognak menni az éghajlatváltozás mindent megsemmisítő darálójába….

Kedves Gittegyletes! Valóban azt gondolod, hogy eséllyel véded meg a lakosságot, 40m tengerszint emelkedéstől, százezer évekig tárolandó atomhulladék költségeitől, kontinensnyi ózonlyukaktól, pusztító járványoktól, élettérért folyó háborúktól, 300km-es sebességű széllökésektől, tornádóktól, négyzetméterenként egy köbméteres esőbombáktól, mutánsoktól, drónoktól, harci robotoktól, kiborgoktól, gyilkos sugárzásoktól, chiplágerektől? Ha épeszű vagy rájössz, hogy esélyed se lesz még álmodban sem! Úgy gondolod, hogy gittegyleted legalább elméleti szinten fel van készülve a jövő e biztosan bekövetkező rémségeire? Dunsztotok sincs az egészről néhány halvány sejtésen kívül! Egyet tehetsz, ha jót akarsz magadnak és szeretteidnek: A ZÖLDEKET TÁMOGATOD, MELY AZ ALKOTÁS EGYEDÜLI LETÉTEMÉNYESE A MINDENÜTT ELHARAPÓZÓ KÁOSZ ÉS ROTHADÁS KÖZEPETTE, A VILÁGÁLLAMMAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS, A REMÉNYSÉG!