ZÖLD ÉLET PROGRAM

Birtokszerzési projekt

A Zöldélet Program közösségépítési célja a hasonló életszemléletű és értékrendű emberek összefogása és felkészítése a jövőben bekövetkező változásokra.

Létfontosságú, hogy biztonságos életteret, megfelelő mennyiségű energiát,
tiszta, tápláló és egészséges élelmet biztosítsunk tagjainknak.

 

Életünket fenyegető veszély az új világrend

A természet, a gazdaság és társadalom szintjén hatalmas változás zajlik. A jelenlegi folyamatok oda vezetek, hogy hamarosan egy szűk kör (elit) uralja a gazdaságot és az emberek életét. Ez a kör szerzi meg az erdők, mezőgazdasági területek, az energia és termelő ipar jelentős részét. Az élelemhez, a tiszta vízhez, az energiához, az egészségügyi ellátáshoz jutás bizonytalanná, hacsak nem lehetetlenné válik mindenki számára. Az erőforrásokat megszerző elit fogja meghatározni, hogy ki és milyen mennyiségben, milyen szolgálatért, munkáért cserébe juthat az élete fenntartásához szükséges dolgokhoz. Az emberek élete, egészsége feletti teljes uralmat akarják megszerezni.

Akik ezt nem hajlandók elfogadni azok számára megszűnik a munkavégzés lehetősége és ezzel a pénzszerzés, vagyongyarapítás lehetősége is. Akik nem fogadják el a diktatúrát, nem kapnak orvosi ellátást, nem járhatnak boltokba (rendezvényekre), nem tankolhatnak a benzinkutakon, a szabad mozgásukban is korlátozottá válnak. Ki vagyunk szolgáltatva a kizsákmányoló hatalom kénye kedvének.

Egy dolgot tehetünk: A rendelkezésünkre álló eszközökkel csökkentjük a kiszolgáltatottságunkat!

 

Egyetlen megoldás a fenyegetésre

Az egyedüli megoldás, az egyetlen reális út a kényszertől érintettek számára; önfenntartó közösségekbe tömörülés, amelyben

 • a gyógy ellátás,
 • az élelmiszer termelés,
 • az energiaellátás és
 • az alapvető közszükségleti cikkek

beszerzése a jelenlegi rendszertől függetlenül biztosított.

AZ EHHEZ SZÜKSÉGES TERÜLET (FÖLDBIRTOK) MEGVÁSÁRLÁSA, KIALAKÍTÁSA AZ ELSŐDLEGES FELADAT!

 

Célunk, a természettel együttműködő, fenntartható és önellátó életmódot folytató közösségek kialakítása, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok és tudás megosztása, a közösségi érdekek egységes képviselete valamint az emberek segítése és képzése a természethez közeli életmódhoz.

E gyakorlatban működő életmódot a „zöld társadalom” alapjait lerakó közösség teremti meg, amely nem csupán önfenntartó, hanem többlettermelésre is képes, biztosítva ezzel tagjai fennmaradását. A jelenlegi társadalmi rendszertől függetlenül, párhuzamosan működő, de vele nem ellenséges „zöld társadalomhoz” bárki csatlakozhat.

Életünket fenyegető veszélyek a környezeti változások miatt

A légköri viszonyok globálisan változnak. Magyarország viszonylag védett, de a vízgazdálkodás katasztrófális, ugyanis több víz megy ki, mint amennyi bejön és amennyit a rendszer képes megtartani. Ez óriási szárazsághoz vezet. A talaj vízmegtartó képessége romlik az erdők tarvágása, az őshonos nővény és állatvilág kiirtása, a modern földművelés miatt.

 

Hogyan sérti ez a helyzet az élet normál működését

A vízmennyiség mellet a talaj széntartalma és az ott élő organizmusok mennyisége is rohamosan csökken. A természetes tápláléklánc alapja a talaj, amiből táplálkoznak a növények. A talaj minőségi összetétele határozza meg a növények tápértékét. A táplálék minősége létfontosságú az állatállomány egészsége szempontjából. (Rossz minőségű táplálék miatt használnak antibiotikumokat, ugyanis az állatok már nem rendelkeznek megfelelő immunrendszerrel.)

 

A jelenlegi működés, hogyan befolyásolja (rontja) az egészségünket

Az ember éppúgy érintett a táplálékok minőségének romlásában. A rossz minőségű növényi és állati eredetű táplálék az ember emésztésére, anyagcseréjére és immunrendszerére is negatívan hat. Az élelmiszer feldolgozása és a hozzáadott adalékanyagok nagy része szintén tovább rontja a minőséget és ezzel az egészséget.

 

A természet rendszerére épülő gazdálkodás az egyetlen lehetőségünk

A visszatérés az egyre jobb minőségű táplálék előállításhoz létfontosságú. Fel kell hagyni a jelenlegi gazdálkodási módok legtöbbjével, mert amennyiben ez nem történik meg, a talaj egy évtizeden belül kipusztul. Ennek következtében a növény és állatállomány is ki fog pusztulni az emberiséggel együtt.

Jelenleg ezt a folyamatot nem érzékelik az emberek. Nem látják az összefüggést az élelem minősége és az egészségük állapota között. Amennyiben viszont felismerik téves információk, félretájékoztatás (reklámok, amelyek az élelmiszer és gyógyszeripar befolyása alatt állnak) alapján próbálnak megoldást keresni. Tehát nem látják a különbséget étel és élelem között. 

 

Hogyan lehetne lépésről lépésre visszaállítani a normál kerékvágásba az életet

Minőségi élelem nélkül nem lesz egészség, viszont a környezetszennyezés, a talaj kizsigerelése miatt a szennyezés folyamatos. A szennyezés megszűntetése mellett el kell kezdeni a természetes rendszerek visszaállítását. E visszaállítás lépésenként jöhet létre. Szükségszerű olyan területek kialakítása, amelyek még gazdaságosan fenntarthatók és önfenntartók lehetnek. Több ilyen területet kell összehangolni szakértői útmutatások alapján. Ezeket a területeket bővíteni lehet (idővel akár össze is kapcsolni).

 

Nagyon fontos tényező, hogy a minőségi élelem nagymértékben fel fog értékelődni

Amennyiben bekövetkezik a gazdasági válság, „világvége helyzet”, akkor egy ilyen területről származó élelem többet ér mint az arany, vagy bármely érték.

Ha kisebb válság lesz jó befektetés, mert a föld és a minőségi(!) termény felértékelődik, de minimum értékálló marad.

A legfontosabb viszont önmagunk (akik részt vesznek a rendszerben) jövőjének, ellátásának biztosítása.

 

Egyénileg miért nem lehet ezt létrehozni

Bizonyos mérettartomány alatt nem működtethető gazdaságosan egy önellátó, termelő rendszer. Egyes helyi adottságok, feltételek más-más területeken eltérők, emiatt a kisebb területek nem teljesek, így a hiányok pótlása (esetleges károk kijavítása) nem gazdaságos, de akár életképtelenné is teheti a mérettartomány alatti egységek gazdálkodását.

Amennyiben egyes területeken hiány lesz, nem biztos, hogy képes a gazda pótolni.

Nincs szakértelem minden szakterületre. (Építkezés, karbantartás, földművelés, állattartás, élelem feldolgozás és tárolás stb. mind szakértelmet igényel.)

A többletek vagy hiányok miatt kényszerű kereskedelem jönne létre, amely igazságtalan elosztáshoz (eloszláshoz) vezethet, egy termelési kényszer és kizsákmányolás lehetőségét magába hordozó rendszerben. Így az a fajta berendezkedés állna elő, amely a mostani válságot létrehozta.

 

Az új élettér kialakításának fő szempontjai

Az emberiség életformája életellenessé vált az idők folyamán, különösképpen az ipari forradalom térnyerése óta. Lényegében ez a fajta működés földünk életének veszélyeztetésével, pusztításával jár, ami minden szinten tapasztalható. Amennyiben ezek a folyamatok fennmaradnak, olyan mértékű kár keletkezi az ökoszisztémában, amekkora az emberiség végét, pusztulását okozza. Egy tönkretett bolygó nem lesz képes az embereket tovább vinni. Ennek jelei már a jelenlegi életünkben is tapasztalhatók.

A tiszta levegő, tiszta talaj és tiszta ivóvízforrás életfontosságú. A betegségek szinte mindegyike civilizációs betegség, amelyek a folyamatos stressz hatások mellett, az egészségre ártalmas táplálkozás miatt alakulnak ki. Hatalmas mennyiségű mérget kell elviselnünk a levegő, az élelem és víz szennyezettsége miatt, a vegyszerezés (növény védők, kártevő irtók, ipari hulladék stb.) következményeként.

Az iparosítást és a kemizálást ki kell zárni az új élettérből, viszont maximálisan törekedni kell a biológiai sokszínűségre a növény-, állat- és gombavilág területén. Ez biztosítja az ehető vadnövényeken és gombákon alapuló táplálkozást, lehetőség szerint egyéb növények vegyszermentes termesztésével és rideg állattartással egybekötve.

 

Mező- és erdőgazdálkodás (növénytermesztés, állattartás)

 

Gazdaság működtetés

A mező- és erdőgazdálkodásnak bizonyos költségei kisebb gazdaságokban is felmerülnek (eszközök, munkagépek, tárolók stb). Ezek a költségek több terület, kisebb gazdálkodó egységek összevonásával jelentősen csökkenthetők, amennyiben ezeket az eszközöket közösen használják a gazdaságok.

Az állattartásnak bizonyos költségei egyedenként merülnek fel és az állomány számával többszöröződnek (takarmány, állatorvosi költségek, stb.). Viszont az állatok számával a költséghányad csökken (gondozó, őrző, legelő karbantartás eszközei, stb).

Megéri a tevékenységek legtöbbjét közösségként finanszírozni. Ez olyan mintha mindenkinek saját háztáji gazdasága lenne, de a közösen használható erőforrásokat megosztja a közösség.

A vizes élőhelyek védelme, a víz megtartása, az erdőirtás megakadályozása, a nem szennyezett területek megóvása alapkérdés.

 

Célunk egy gazdaság létrehozása, amely biztos támaszává válik a zöld túlélési, életvédelmi programnak. Létfontosságú, hogy biztonságos életteret, megfelelő mennyiségű energiát, tiszta, tápláló és egészséges élelmet biztosítsunk tagjainknak.

FELHÍVÁS A ZÖLDEK BIRTOKSZERZÉSI MUNKACSOPORTJÁHOZ CSATLAKOZÁSRA!

1. SZÁMÚ TÚLÉLŐ BÁZISUNKAT A BÖRZSÖNY HEGYSÉGBEN HOZZUK LÉTRE.

A Zöldek Országos Vezetősége minden megyében túlélő bázisokat kíván létrehozni. Az elsőt a Börzsöny hegységben, Szob, Márianosztra, Ipolydamásd térségében.

 

Miért itt?

 • Nincsenek iparosítási törekvések.
 • A talaj tiszta, a talajvíz és ivóvíz forrás szennyezés mentes.
 • A növény-, állat- és gombafajok sokszínűsége révén alkalmas a terület a legkisebb ökológiai lábnyomú, ehető vadnövény és gombaalapú táplálkozás biztosítására is lakói számára.
 • Könnyen megközelíthető vonattal, biciklivel, autóval is.

A birtok kétszáz hektáros területe alkalmas megfelelő élettér kialakítására és fenntartására egy nem fogyasztói beállítottságú, zöld szemléletmódú közösségnek.

 

A Zöldek által szervezett túlélőbázisok célja kettős

 1. Felkészülés a világállam emberiséget elnyomó törekvéseinek kivédésére úgy, hogy a totális kontrollra irányuló megszorítások elkerülése a lehető a legkisebb áldozatokkal járjon.
 2. Felkészülés az éghajlatváltozás átvészelésére, hogy a kártételek minimálisak legyenek és a technikai civilizáció ésszerű és hasznos vívmányai megmaradjanak.

A túlélőbázisok megvalósításának velejárói:

 • biztonság, egészséges életmód;
 • bio-diverzitás megőrzése;
 • cserekereskedelem;
 • létszámnövelő, természetes népszaporulatot eredményező családi élet;
 • kiszolgáltatottság hiánya;
 • munkalehetőségek;
 • helyi pénzrendszer;
 • 100 százalékos hulladék feldolgozás;
 • közösségi önellátás élelmiszerekből, energiából, gyógy ellátásból és alapvető közszükségleti cikkekből;
 • az életet segítő, hasznos tudások oktatása;
 • vagyis a hosszú, boldog élet.

A Zöld Élet Program birtokszerzési projektjében kizárólag a

Zöldek Birtokszerzési Munkacsoportjához csatlakozók vehetnek részt!

 

A Zöldek Birtokszerzési Munkacsoportjához csatlakozásnak feltételei is vannak:

Büntetlen előélet, zöld szemléletmód a gazdaság, politika, gyógyítás területén, normális élet erkölcsisége, vallási fanatizmus mentesség, magyar állampolgárság, megfelelő anyagi keret az egyéni szükségletekhez, elvárható tájékozottság a valóságról, függőségek minimalizálása, reális tervek és kívánalmak, egészséges kezdeményező önbizalmat eredményező önmagunkba vetett hit.

 

Mit szeretnénk elérni?

 1. Vegyszer és génmanipuláció, valamint radioaktivitás nélküli élelmiszerellátást, amelyben az ehető vadnövények, ehető vadon termő gombák és a saját élelmiszer alapanyagok bioművelésű és feldolgozású ellátása dominál.
 2. A vízellátás stabilizálását. Erdősítést a kipárolgás megakadályozására. Természetes anyagok felhasználásával völgyzárással kialakított  tórendszer létesítését. Akkumulátor szerepét betöltő magaslati tavak létrehozását, ahol szélenergia termeli fel a vizet és a legnagyobb hasznot hozó időszakban leengedett víz termel áramot. Önálló szennyvíz kezelést. Saját ivóvíz bázist.
 3. Hulladék mentes életmódot, saját szemétfeldolgozást.
 4. Megújuló energiákból önellátást és többlet termelést.
 5. Oktatást a Zöld Akadémia rendszerében.
 6. Saját fedezetalapú pénzrendszert.
 7. Alap szolgáltatásokból, közszükségleti cikkekből ellátást a közösség tagjainak és belső piacgazdaságot, lokális cserekereskedelmet az értékálló helyi pénzrendszer révén.
 8. Saját biztonsági szolgálattal megvédeni a közösség lakóit és javait.
 9. A közösség szükségleteit meghaladó saját gyógyellátó rendszert.
 10. Az éghajlatváltozás viharainak és szélsőséges hőmérsékleti hatásainak tűrésére alkalmas házak építését, természetes anyagokból. 
 11. A közösség húst fogyasztói számára oltás és antibiotikum mentes állathús biztosítását, ridegen tartott állatok és vadállatok tenyésztése révén.
 12. Információs bázis, kiképző központ, minta települést.
 13. Bázisképviseleti rendszert, amely a közösség legkisebb csoportjai és az egyes családok érdekeit is biztosítja.
 14. A közösség rövid távú szükségleteit jóval meghaladó nagyságú élelmiszer és közszükségleti raktárbázist.

A kényszertől és kiszolgáltatottságtól elsősorban a túlélő bázisként működő lakóközösségek lesznek alkalmasak megszabadulni. Olyan közösségek, amelyekben a családi élet összhangban áll a természettel és a közösséget alkotó személyek tudatával. 

A pozitív (teremtő) embertípus meghatározó erővé válik a negatív (pusztító) embertípussal szemben.

Ideális emberek közössége ideális állapotok megteremtésére hivatott. Ideális állapotú földterületek oázisok a kietlenségében, élő szigetek a pusztítás tengerében és képesek megőrizni a fajokat a krízishelyzetekben is.

 

A Birtokszerzési projekthez csatlakozni lehet

 • állandó lakosként;
 • ideiglenes vagy kétlaki tartózkodással;
 • gazdasági célból, bejáró dolgozóként;
 • befektetőként;
 • segítőként.

Személyes találkozó, megbeszélés

Helyszín: Arena Corner Pub (Budapest, Bartók Béla út 76, 1114)