Zöld Kiáltvány

Alapítólevél

Az Emberiség története sokszor volt viharokkal terhes. Éhínségek, járványok, háborúk, természeti katasztrófák nyomában mindig ott lebegett a szenvedés és a pusztulás, de a fajban rejlő erő képes volt arra, hogy gátat emeljen a teljes megsemmisülés útjába.

Ma azonban úgy tűnik, elindultunk egy olyan úton, amelyen szükségszerű eljutni az utolsó állomásra is – és ez a VÉG.

 

A környezetszennyezés létünket fenyegető ellenség, mely alattomban szedi áldozatait. Mérgezett a levegő, a táplálék, az ivóvíz, ennek következtében nő a terméketlenség, a rákos megbetegedések és a torzszülött csecsemők aránya.

A várható jövőre nézve a jelenlegi tendenciák alapján a szinte elháríthatatlan problémák sokasága lesz a jellemző: ózonlyukak, éghajlati katasztrófa, özönvíz és olyan mutáns vírusok, melyeknek az AIDS hitvány előfutára – ám ez a kép messze nem teljes.

patakot szegélyező erdő
A program egyszerű és nagyszerű:

MEG KELL MENTENI AZ EMBERISÉGET!

Hiszünk az emberi értelemben, így célunk összefogni és felrázni a társadalmat egy új értékszemlélet megvalósítása felé.

A helyzet kínálta lehetőségek alapján törekszünk egy olyan életmód kialakítására, amely hatékony védelemmel vértezi fel az egyént az úgynevezett civilizációs ártalmakkal szemben és eleven biztosítékként felvállaljuk a pusztítási törekvések belső elhárítását.

 

Miénk a jövő, ennek egyedüli lehetséges útja ez! Talán még nem késő…

Helyre kell hoznunk amit MI és az előző generációk tönkretettek.