háttérhatalom, migráció

Bevándorlási regisztráció

Amit ma bevándorlási regisztrációnak neveznek=Európa elárulásával! Mint mindenben, itt is a Zöld Módszer a legmegfelelőbb!

Jelenleg a migránsok úgy lépik át a határt Európában, ahogy akarják. Nincs egy szisztematikus rendszer kidolgozva sem az unió, se pedig a tagállamok részéről. Mi volna a jó megoldás a menekült kérelemmel előálló kitudja honnan származó állampolgárokkal kapcsolatban? A migráns befogadás káoszista típusú cselekvési mechanizmusokban ölt testet a hivatalos szervek részéről, így a gazdasági menekültektől a köztörvényes bűnözőkig, a ragályos betegségeket terjesztőkön keresztül a szexuális és vallási aberrációkban szenvedőkig, vagy akár terrorista egyének, dzsihádista katonák vannak, voltak és lesznek a migránsok között.

Egészen addig, míg a legfejlettebb tudományra épülő Zöld Típusú Regisztrációs Rendszer be nem lesz vezetve. A Zöld Típusú Regisztrációs Rendszer alapja a legfejlettebb tudomány egyvelegéből készült mechanizmus. A regisztrációs állomások technikai felszereltségük révén 100%-os biztonsággal ki tudnák szűrni az unió és a tagországok számára nem kívánatos személyeket, valamint azokat, akik nem jogosultak a menekült státuszra.

Ehhez az alábbi feltételek szükségesek:

1. Hazugságvizsgáló gép. A világ sok fejlettebb országában, többek között az Egyesült Államokban is használják a bűnüldözés és bűnmegelőzés területén. Hazugságvizsgáló gép segítségével nagy biztonsággal meg lehet állapítani azt, hogy a személyes okmányokkal nem rendelkező migráns az egyes feltett kérdésekre igazat mond vagy sem. Ezáltal a migránsok körülbelül kétharmadáról kiderülne az, hogy nincs jogi alapja a menekült státuszra és hátraarcot csinálva masírozhatna hazafelé.

2. Grafológia. Az íráselemzés tudománya szakértő grafológus előtt leleplezi az egyént és betekintést nyújt jellemére egyes betegségeire vagy akár hátsó szándékaira is. A kriminalisztika több mint egy évszázada tudományos szinten használja ezt a módszert.

3. Pszichológiai teszt. A pszichológiai teszten feltett kérdésekre adott válaszok elemzése a legrejtettebb gondolatokra is sokszor fényt derít. A fejlett nyugati világban már megszokott bírósági tárgyalások és bizonyítási eljárások alkalmával az igazság és a valóság tényfeltáró kiderítésére.

4. Íriszdiagnosztika. Az íriszdiagnosztika rendkívül gyorsan percek alatt meg tudja mondani, hogy a bejövő migráns milyen fertőző betegségekben szenved, illetve az íriszszkenner jobb egyén beazonosító eszköz, mint az ujjlenyomat. 

5. Auradiagnosztika. Az auradiagnosztika készülékeket egy orosz házaspár Kirliánék találták fel. Minden élőlénynek energiaburka, vagyis aurája van. Az aura színéből és árnyalataiból teljes biztonsággal lehet következtetni az egyén jellemére és jellemének sajátosságaira.

6. Egyéb biztonsági beazonosító módszerek. DNS minta,ujjlenyomat felvétel, stb. Jó néhány nagy tömegű migránst befogadó ország – például Svédország – bűnügyi statisztikája nagymértékben romlott – hála a migránsoknak. A DNS minta és az ujjlenyomat felvétel nagymértékben elősegíti a bűnesetek felderítését. Tehát hasznosak és kívánatosak a társadalom számára.

E módszerek bevezetése után nyilvánvalóvá válna a migránsoknak, hogy az unió és tagországok vezetői valamint ezek hivatalos szervei nem csak ostoba felszínességgel, hanem mélységi alapossággal is tudnak viselkedni. Mivel látnák, hogy a hazugságon és a becsapáson alapuló migrációs stratégia a továbbiakban tarthatatlan, így rövidesen töredékére esne vissza – hova tovább: meg is szűnne a migráció, – mivel kötelező érvényű közös EU-s megállapodás kötelezne minden menekült státuszhoz folyamodó személyt a fentiekben vázolt módszerek alávetésére. Így bármiféle kibújási kísérlet törvényesen és végérvényesen a kitoloncolását hívná életre az ennek alávetni nem szándékozó menekültstátuszt kérőnek.

Ugyancsak külön törvénynek kellene kötelezővé tenni azt is, hogy akik e rosta nélkül léptek be az unió területére az utóbbi öt évben – magukat menekültként aposztrofálva – e vizsgálatokat terjesszék ki kötelezően azokra is, hogy a vér elváljon a víztől.

A fentiekben vázolt módszerek következetes és kérlelhetetlen betartása ismét biztonságossá tenné Európát és megoldaná a migráns helyzetet. Azoknak a migránsoknak, akik ezen a szűrőn átmenve, megkapnák a menekültstátuszt, kötelező lenne magánál állandóan egy nyomkövető chipet tartalmazó menekült igazolványt hordania a menekültté nyilvánítástól számított öt évig. Amennyiben ennek nem tenne eleget, szintén azonnali kiutasítását, menekültstátusza megszűnését vonná maga után.

Mindenkit a migránsok közül, akik jogalap nélkül adják ki magukat menekültnek, arra kell kötelezni kivétel nélkül, hogy teljesítménybéres munkával dolgozza le annak a költségnek a háromszorosát, amelyet ráfordított az eljárást lefolytató ország. Amennyiben erre nem hajlandó valaki közülük, kényszermunka táborokba kellene küldeni bartel üzlet keretében Oroszországba: bányászati, fakitermelési, útépítési, mezőgazdasági tevékenységre.

Végezetül: azokat az EU-s országokat, amelyekből rossz gazdasági helyzetük miatt erős a gazdasági célú kivándorlás, nem lehetne kötelezni arra, hogy honpolgárai anyagi rovására idegeneket befogadjanak!

Amennyiben az Európai Unió vezetése nem hajlandó ezt a rendszert bevezetni, akkor egyértelmű, hogy elárulta a polgárait és az alkotó nemzeteket. 

Ebben az esetben önvédelmi alapokon azonnal ki kell lépni az Európai Unió akadályozó kötelékéből.