COVID

COVID-19 járvánnyal kapcsolatos állásfoglalásunk

Mottó: Szabad országban szabadon lélegezni!

A  Zöldek nevű párt nem tartja helyesnek azt az általános protokollt, amelyet a COVID-19 vírussal kapcsolatban az érintett országok többsége tanúsított. Sajnos Magyarország is, hasonlóan más országokhoz a megnyilvánuló vírushelyzet során aránytalanul többet költött, mint amennyi indokolt lett volna és tette tönkre intézkedéseivel saját gazdaságát, köztük elsősorban a vállalkozói szférát, azon belül kiemelten az idegenforgalmi, vendéglátó és ifjúsági létesítményeket üzemeltető vállalkozókat. A megszorító intézkedéssel érintett vállalkozókat és dolgozókat említésre méltó módon nem kárpótolta. Ugyanakkor kihasználva a lakosság elvont figyelmét suttyomban indokolatlanul felvett hatalmas összegekkel  és indokolatlan  megrendelésekkel  tovább növelte hazánk államadósságát. Egymásnak ellentmondó, olykor a nevetségesség határát súroló intézkedéseivel sikeresen megingatta kormányunk a lakosság értelmes részének a közhivatalokba vetett bizalmát. Felelőtlenül elkövetett lélegeztető gép vásárlással mindenki számára bebizonyította dillettanizmusát.

A kormány az ellenzékkel karöltve indokolatlan pánikhangulatot gerjesztett az országban a lakosság megfélemlítésére használva a médiát, a lakosság tájékoztatása helyett. Ezt a kampányt pártatlan, józan gondolkozással feleslegesen kidobott pénznek lehet nevezni. A valós betegeket ért korlátozások, kórházi elbocsátások indokolatlanul életveszélybe sodorták, akár a túlvilágra is segítették ellátásra szoruló honfitársaink egy részét.

A COVID-19 vírussal kapcsolatos hazai intézkedések során csillagászati összegek lettek felhasználva úgy, hogy az nem a lakosság egészségügyi állapotát, immunrendszerének felerősítését szolgálta (ugyanakkor folyamatosan stresszelte a lakosságot a médiából folyó monoton pánik keltéssel).

Az egészséghez és az élethez való jogon kívül az egyéni szabadságjogokat, a gyülekezési jogot, a szabad véleménynyilvánítási jogot is súlyosan sértette sok ártatlan honfitársunk ellen elkövetett rendőri túlkapás, indokolatlan pénzbüntetés.

Összességében elmondható, hogy az egészséges, nem fertőzött lakosság lekorlátozása nem járványügyi, hanem politikai, gazdasági és megfélemlítési szándékkal történt. A kormány rosszul sáfárkodott az államháztartásban lévő erőforrásokkal, feleslegesen pazarolta a honvédség és a rendőrség erejét és tette rá tenyerét egyes vállalkozók vagyonára. A maszkhordással elhitette a lakossággal azt a biológiailag sántító mesét, hogy a maszk vírusjárvány idején tökéletes védelmet nyújt, hogyha a jövőben valami a COVID-19-től sokkal komolyabb járvány betör Magyarországra, akkor a lakosság jelentős része abban a naiv hitben lesz, hogy egy szájmaszk elegendő.

A környezetszennyezés mutációjaként, az éghajlatváltozás miatt, a fagyott talaj kiolvadása következtében és  a nagyhatalmak felelőtlen katonai kísérletei melléktermékeként a járványveszély fenyegetettség a jövőben nem lesz kisebb, hanem folyamatosan nő. Ugyancsak a kormány bűne az az indokolatlan árdrágítás, amely alapvető cikkek esetében, többek között az élelmiszer árakban is megfigyelhető. A lakosság egészségügyi mutatói a kormány és az ellenzék járványügyi intézkedései miatt valószínűleg tovább romlottak a mérhetetlen összegek más irányú felhasználása miatt. Az oktatási rendszerben és a közlekedésben történő korlátozások súlyos törést okoztak a fiatalok lelkületében, látva az értelmetlenséget és a szakmai alapok hiányát. Az általános egészségi állapot, az emberi szervezet immunológiai védekező képessége semmilyen pozitív ráhatást nem kapott sem a parlamenti pártoktól, sem a velük együtt működő médiától, érdemi intézkedés ez ügyben nem történt. Az idős korosztály ahelyett, hogy megfelelő megbecsülést kapott volna, a korlátozó intézkedések miatt mesterségesen ellentétbe lett kényszerítve a fiatalabb korosztályokkal. Az idősotthonok lakói indokolatlanul olyan atrocitásoknak és korlátozásoknak lettek kitéve, amelyben még az elítéltek sem részesültek. A kormány és egyes ellenzéki és kormánypárti önkormányzatok további indokolatlan korlátozásokat léptettek életbe, totális diktatúra rémképét megjelenítve a lakosságnak.

Ugyancsak a diktatúrára oly jellemző módon a politikai ellenfelek, a szakmailag egyet nem értők konok lesöprése, továbbá fenyegetettsége a totális államok szintjére süllyesztette le hazánkat, agyonütve ezzel az alapvető szabadságjogokat.

A Zöldek célja, hogy felkészítse a magyar lakosságot a COVID-19-től nagyobb horderejű, sokkal veszélyesebb járványok leküzdésére gazdaság bedöntése, a szabadságjogok lekorlátozása,  az egészségügyi ellátás megnyirbálása nélkül. Ehhez az alábbi intézkedések szükségesek:

1. Megteremteni minden határátkelőnél a Zöldek által évtizedek óta követelt járványvédelmi beléptető rendszert.

2. Megszüntetni a lakosság immunrendszerét gyengítő mérgező élelmiszerek, mérgező csapvíz és mérgezett levegő, mérgező kozmetikum, mérgező gyermekjáték, mérgező ruhanemű veszélyforrásait.

3. Elegendő diagnosztikai készülék és személyzet biztosításával megszüntetni az egészségügyi ellátásban  a hosszú sorban állást és a súlyos mellékhatásokkal együtt járó tüneti kezelést.

4. Törvénybe iktatni, hogy katonaság és rendőrség nem avatkozhat bele egy szakmai hozzáértést igénylő egészségügybe, dilettánsok nem irányíthatják azt.

5. Amennyiben egy járvány kiindulópontja nem Magyarország, akkor a magyar lakosságot semmilyen módon korlátozni nem szabad, a külföldiek korlátozásának olyan mértékűnek kell lennie, hogy ebből a magyar lakosságnak fertőzés veszélye ne származhasson:

a) Kötelező járványügyi teszt elvégzése után legyen joga a külföldi állampolgárnak Magyarország területére lépnie.

b) Amennyiben egy országban járványveszély van az onnan érkező állampolgároknak kötelező karanténba kell vonulniuk hazánkba történő belépés előtt.

c) A nagy ökológiai lábnyomú világturizmus helyett, a hazai turizmus támogatása részrehajlás nélküli minden idegenforgalmi létesítményt elérő állami támogatásokkal, az idegenforgalmi adó végleges eltörlésével, az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók és az idegenforgalomban lévő dolgozók minél nagyobb mértékű adómentességének és minél kisebb volumenű adminisztrációs kötelezettségének a megteremtésével.

6. COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések:

a) Kijárási tilalom, közlekedési korlátozás végérvényes megszüntetése.

b) Védőkesztyű és szájmaszk kötelező jellegének végérvényes megszüntetése.

c) Egészségügyi ellátás és gyülekezési törvény alkalmazása tekintetében azonnali végérvényes visszatérés a járványhelyzet kialakulása előtti állapotra.

d) Egészségügyi ellátásnak, foglalkoztatásnak nem lehet feltétele a védőoltás és a koronavírus teszt.

e) A védőoltásokat hazai alkalmazás előtt független nemzetközileg elismert laborvizsgálatok után megfelelő számú bizonyított emberkísérletet követően lehet hazánkban forgalomba hozni.

f)  5 éven belül teljes önellátás megteremtése minden védőoltás tekintetében. Törvény írja elő: magyar beteg magyar vakcinára igényt tarthat.

g) COVID-19 tesztet mindenkin kell végezni aki kéri, de csak azon szabad végezni, aki önként előzetesen hozzájárul.

h) Semmilyen retorzió nem érheti azokat a Magyarországon élő magyar állampolgárokat, akik az immunerősítésen kívül más védelmi intézkedést megtagadnak.

i)  A  fősodratú médiákban a műsoridő 1%-ában maximum napi 10 percben maximálni a COVID-19-el összefüggő értesítéseket, tájékoztatókat, műsorokat.

j)  Törvény tiltsa a továbbiakban lélegeztető gépek és szájmaszkok külföldről történő megvásárlását, behozatalát.

k) Törvény írja elő, hogy lélegezető gépet, szájmaszkot, védőkesztyűt, oxigénterápiás készüléket a jelenlegi készletek elfogyása, felhasználása után kizárólag magyar vállalkozó által készítettet szabad forgalmazni belföldön.

l)  Bármilyen járványveszély van Magyarországon minden magyar állampolgár állampolgári jogon kapjon havonta 1 dl belsőleg használatos ezüstkolloid oldatot, melyet Magyarországon készítenek, továbbá  2 csomag bíborkasvirág teát, valamint 1 csomag vitamin összeállítást.

m)   Minden állampolgár egyenlő jogokat élvez, az oltatlanok nem másodrendűek, őket semmilyen megkülönböztetés nem érheti.

n) Fertőzött beteg saját maga dönthessen arról, milyen terápiára tart igényt, kell-e számára lélegeztető gép, oxigén vagy sem.

o) A  zapper, a plazmagenerátor, az írisz diagnosztika felhasználása a gyógyászatban.

p) Járványveszély nem indokolhatja az állami intézmények leállását.

q) A  médiákban a koronavírus pánikkampány megszüntetése miatt felszabaduló műsoridőben az immunerősítést célzó felvilágosító kampány jelenjen meg.

r)  Külföldről származó élelmiszer behozatal 90%-os csökkentése, hazai élelmiszer kivitele, csak a hazai igényeket meghaladó felesleg terhére történhet.

s) Semleges szakmai vizsgálóbizottság ellenőrizze a kormány intézkedését és vásárlásait a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban.

t)  Az indokolatlanul vásárolt készletek felelősei saját vagyonukkal feleljenek az általuk okozott államháztartási veszteségekért, amennyiben rajtuk nem végrehajtható, akkor az őket megbízó  vagy  kijelölő párton, illetve e párt vezetésén kell végrehajtani.

u) Menekültek határainkon történő belépése, itt tartózkodása a továbbiakban magyar alkotmányban rögzítve legyen tilos- kivéve a rokonnépeinket, letelepedési kötvény teljes végleges megszüntetése.

v) Külföldi szerződések nem korlátozhatják hazánk határain belül állampolgáraink szabadságjogait.

w) A túlzó, indokolatlan intézkedések felelőseinek megállapítása, kártérítésre kötelezése.

x) Törvény rögzítse azt, hogy a betegek betegségük súlyossága, nem pedig a koronavírussal való kapcsolatuk alapján rangsorolhatók az ellátásban.

y) A kórházból indokolatlanul elbocsátott betegeknek kártérítés, az elbocsátást elrendelőknek büntetőjogi felelősségre vonás jár. Ha az elbocsátott beteg, az elbocsátás miatt elhalálozott, akkor ezt a súlyosbító körülményt figyelembe kell venni az ítélethozatalnál.

z) A helytelen intézkedést foganatosító politikusokat hivatali joggal való visszaélésnek gyanújával eljárás alá vonni, ha bűnös vagyoni kártérítésre kötelezni, mellékbüntetésként örökre eltiltani a közügyektől.

aa)   A valótlan híreket elrendelő és leközlő médiák munkatársait rémhírterjesztésért büntetőeljárás alá vonni, vagyoni kártérítésre kötelezni, mellékbüntetésként örökre eltiltani a közügyektől és a médiában történő bármilyen tevékenységtől.

bb)  Azokat az orvosokat, akik megalapozatlan állásfoglalásukkal, nyilatkozatukkal részt vettek a média pánikkampányában rémhírterjesztésért és hivatali joggal való visszaélésért eljárás alá vonni, vagyoni kártérítésre kötelezni és örökre eltiltani a média szerepléstől. a közügyektől és az orvosi praxis további folytatásától.

cc)   Választási lehetőség megteremtése többféle járványügyi protokoll biztosításával.

dd)  Feltárása és a lakossággal megismertetése azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a kormány egyedül vagy az ellenzékkel karöltve foganatosított a járvány figyelem elterelése alatt, lásd 5G.

ee)  Felszólítani minden parlamenti pártot nyilatkozzon arról a teljesség igényével kötött-e valamelyik tagja, vagy megbízottja valamilyen megállapodást a párt fennállása óta közvetve vagy közvetlen  Bill Gatessel és a befolyása alá vont cégekkel, e cége alvállalkozóival, akár pártként, akár Magyarország kormánya, akár valamilyen jogi személyiség nevében, továbbá  hozza nyilvánosságra!

ff) Tudományos vizsgálat alá vonni az exoszóma jelenséget és összevetni a hazai és külföldi ez irányú kutatásokkal.

gg)  Madárinfluenza, sertéspestis és más járványszerű állatbetegségek esetén az állomány kipusztítása helyett karantén mellett a rezisztens egyedek védelme a törzsállomány megteremtése céljából.hh)  Független hazai és nemzetközi szakemberekből életre hívni  a Járványügyi Számonkérő Szék elnevezésű szervezetet, mely feladata annak a szakmai vizsgálata, hogy a járványügyben mennyire volt indokolt az az eljárás, amelyet a járványügyben érintett szervezetek és személyek elkövettek, ezek jegyzőkönyveinek folyamatos leközlése közlemény formájában valamennyi  fősodratú médiában.