Párt

A Zöldek Választási Programja a paksi atomerőmű vonzáskörzetében

Zöldek Választási Programja a paksi atomerőmű vonzáskörzetében élő állampolgárok vonatkozásában :

A Zöldek, a Normális Emberek Pártja tisztában van azzal, hogy Paks városban és a környező helységekben élők nagy számban függnek a paksi atomerőműtől! Úgyis mint dolgozói az erőműnek, beszállítói, alvállalkozói, alvállalkozások dolgozói! Egyéb támogatottjai, sportkörök, önkormányzatok, egyházak, amelyek rendszeres, vagy alkalmi pénzsegélyeket kapnak az erőműtől, vagy ha nem is kapnak, de ilyen adományokat remélnek a nukleáris létesítménytől! Tehát köztudomású, hogy a környéken sokan, sokféle módon húznak hasznot az atomerőműből!

De azt is tudjuk, hogy a környező települések teljes lakosságának csak igen kis százaléka, inkább ezreléke, vagy tíz ezrelékekben mérhető hányada az a létszám, mely élvezi a magas fizetések és egyéb előnyökkel járó atomerőműves juttatásokat! Ugyanakkor a környéknek az atomerőmű által semmilyen formában nem javadalmazott és jutalmazott lakossága is viseli egy esetleges atom-tragédia kockázatát!

Ha bekövetkezik egy ilyen baleset, akkor a jelenlegi jogszabályzók szerint több mint másfél óra elteltével értesülhetnek hivatalosan a környékbeli lakosok arról, hogy tulajdonképpen már semmi esélyük a megfelelő védekezési módok megtételére !

Ez a kockázat pedig felbecsülhetetlenül jelentős, mivel köztudomású az a tény, hogy 2003-ban már egyszer a paksi atomerőműben volt egy súlyos üzemzavar, melynek következtében egészségre káros sugárzó anyagok szabadultak ki és terjedtek tova a környező települések légterében !

Mindezeket figyelembe véve a Zöldek, a Normális Emberek Pártja úgy foglal állást, hogy az atomerőmű Első, Második, és Harmadik Veszély Zónájában , mintegy 60 km-es sugarú körben, a veszélyzóna körzetével érintett összes település minden lakója körében intézkedjék az állam arról, hogy:

1. A megfelelő személyi védőeszközöket, gázálarcokat, vegyvédelmi ruházatot, riadócsomagot a jelzett területen élő minden személy részére kiossza!

2. A gyógyszeres védőeszközökkel, jódtablettákkal, injekcióval stb. a teljes lakosságot lássa el!

3. Gondoskodjék arról, hogy a lakosság megfelelőképpen ki legyen oktatva az esetleges katasztrófahelyzetben való helyes magatartásáról, menekülési feltételeiről, útvonalairól, befogadó állomások elérhetőségéről!

4. Biztosítsa az állam a nevezett helységek lakóinak a haladéktalan biztonságba helyezését, az evakuáláshoz szükséges feltételeket!

5. Rendelje el az állam a polgárvédelemmel kapcsolatos teendőket ellátó személyek és eszközök gyakorlatozás általi készenléti állapotát!

6. Az állam hozzon olyan jogszabályozást és építse ki azokat a garanciális feltételeket, melyek a három Veszély Zónájában élők részére lehetővé teszik, hogy a katasztrófa bekövetkeztéről azonnal, vagy legrövidebb időn belül értesülhessenek. Legyen elsődleges katasztrófa bejelentési kötelezettsége a katasztrófa előidézőinek, vagy azoknak, akik a katasztrófát előidéző objektum kezelését, felügyeletét végzik .A nevezett térség lakóinak adjon hozzávetőleges tájékoztatást a katasztrófa jelentéséért felelős elsődlegesen eljáró jogi, vagy természetes személy, azzal a kitétellel, hogy a jelentés elsődleges és a továbbiakban folyamatos pontosítást igényel ! Mindezt pedig azért, hogy a térség lakója a hozzá mérten elvárható módon, önmagáról is gondoskodni tudjon !

7. Ha a Zöldekne kerül kormányzati, döntéshozói helyzetbe: – gondoskodni fog arról, hogy a paksi atomerőmű három Veszély Zónájában meghatározott körön belül, a lakosság részére biztosítani fogja a kockázattal arányos áramdíj ellátást mindaddig, míg a paksi atomerőmű működésével veszélyezteti a lakosságot. Az első két Zónában 30km-es körön belül a létfenntartáshoz szükséges felhasználás mértékéig 100%-os áramdíj kedvezményt, míg a harmadik Veszély Zónában, 60 km –en belül a létfenntartáshoz szükséges áramfelhasználás erejéig 50 %-os áramdíj kedvezményt fog biztosítani. A kedvezményes díjak, a kedvezőbb feltételekkel mindazon települések egész lakosságára értendőek, mely települések érintik a három Veszély Zóna határait !

8. Amennyiben a Zöldek kerülnek kormányzati, döntéshozói helyzetbe intézkedni fog arról, hogy az atomerőmű dolgozói, a sugárzásnak kitett beszállítói, bedolgozói, a sugárterhelésük arányában nyugdíj korhatár kedvezményben részesüljenek!

9. Amennyiben a Zöldek kerülnek kormányzati, döntéshozói helyzetbe intézkedni fog arról, hogy az atomerőmű által termelt felesleges hővel ne a Dunát fűtsük, hanem hasznosításra kerüljön!

10. Amennyiben a Zöldek kerülnek kormányzati, döntéshozói helyzetbe intézkedni fog arról, hogy az atomerőmű veszélyzónáiban lévő településeken legyen sugárzásmérő és riasztórendszer telepítve és folyamatos üzembe helyezve az atomerőmű költségére. Ugyanez lenne érvényes a Dunára is.

A Zöldek keresi azon személyeket, akik a felsorolt program pontokkal egyet tudnak érteni és a Nemzetért küzdő Zöldekkel együtt kívánnak működni fentiekben leírt célok elérése érdekében! Kérem, szavazatával támogassa a Zöldek jelöltjeit!