Párt

TOBORZÓ A NORMÁLIS ÉS ÉRTELMES EMBEREK SZÁMÁRA!

A Zöldek vezetősége nevében felkérem Önt, hogy a 2022. évi országgyűlési képviselő választás sikere érdekében a Párt tagjaként/pártoló tagjaként/aktivistájaként/támogatójaként részt venni szíveskedjen a magyar országgyűlés hatalombitorlói elleni küzdelemben!

A Zöldek az egyedüli olyan politikai irányzat hazánkban mely a múlt tradíciója és magasabb rendű tudományai, valamint a jövő legfejlettebb gondolkodásmódját képviselő gyakorlati bölcsességen alapuló Zöld Megoldások között hidat tud létesíteni a jelenkori káoszba lesüllyedt Magyar Nemzet számára.

Melyek ezek a Zöld Megoldások?

  1. Természetvédelem

2. Környezetvédelem

3. Hulladékhasznosítás

4. Természetgyógyászat

5. Vegyszermentes táplálkozás reform (külön támogatjuk a következő irányzatokat: vegetáriánus, vegán, paleolit, ketogén, makrobiotikus, mazdaznan, ayurvédikus, vércsoport szerinti, gomba alapú)

6. Életmódreform

7. Bioépítészet, passzív házak

8. Megújuló zöld energia

9. Biokertészet

10. Állatvédelem

11. Természeti (biológiai folyamat ihletésű) gépek

12. Zöld járművek

Mi a különbség a Zöldek és a többi politikai irányzat között?

A különbség elsősorban a célokban rejtezik! A többi párt célja a hatalom, kormányon a megtartása, ellenzékként a megszerzése! De egyiknek sem célja mint nekünk Zöldeknek a jövő lehetséges kataklizmáinak elhárítására a Magyar Nemzet felkészítése!

Vajon miért?

Mert a polgári demokráciák, a totalitárius rendszerek (kommunista, fasiszta, vallási) és a tradicionális királyságok követőinek gondolkodás és szemléletmódja avult, nem ez a kor adja alapját. Nem a Veszély Korában fogant, nem a Veszély Korához szól. Ők mindannyian abban hasonlítanak egymásra, hogy a Történelem Kerekét szeretnék kikötni, vagy visszafelé tekerni! E behatárolt gondolkodásmódjukból a szemükön lévő hályog miatt idült rövidlátásban szenvednek, tehát nagyobb történelmi perspektívák felismerésére vakok! Látó ember vakot vezetőnek nem fogad, -tehát csak azok szavaznak rájuk, akik hasonló szellemi vakságban szenvednek!

Fáziskéséses másolás elvetése:

A Magyar Nemzet az utóbbi ezer évben nem csinált mást, mint idegen utakon járva, saját ösvényéről letérve Nyugat-Európa szellemi irányzatait fáziskéséssel utánozta! A keresztény királyság államforma, a kommunizmus, a fasizmus, vagy a kapitalizmus fogyasztói társadalmával egybekötött demokrácia nem volt és nem lesz igazi Magyar Út!

Vissza nem tudunk térni eleink természetközeli Zöld Államához, de az előbbiekben felsorolt vakvágányokat és tévutakat kikerülve a mai kornak megfelelő természettel összhangban működő Zöld Állam felém vezet a küldetésünk!

Ha balgaságunk miatt nem ezt választjuk a magyarság el fog tűnni – mint a Jövőre Alkalmatlan Nemzet – a történelem süllyesztőjében!

Gyors reagálás szükségessége:

Csernobil, Fukusima, vagy a hazai vörösiszap katasztrófa értelmetlen áldozatai ékesszóló tanúbizonyságai annak, hogy jobb, vagy baloldali politikai vezetés képtelen megfelelő gyorsasággal lereagálni egy kataklizmát, vagy katasztrófát! A gyors reagálókészség Zöld Erény! Miért? Mert minket Zöldeket nem ér váratlanul, mint a jobb és baloldalt! Ez jövőlátásunkból és globális gondolkodásmódunkból következik!

Amennyiben Ön Zöld, akkor ennek az írásnak az elolvasása úgyis gyors reakciót követel meg Öntől pozitív irányba, vagyis felénk! Amennyiben nem az, akkor ugyanúgy fog késlekedni ahogy Csernobilban, Fukusimában, vagy Kolontárban tették…..

A Zöldek célja:

1.Helyrehozni amelyet Mi és az előző korosztályok tönkretettek!

2.Olyan tendenciákat elindítani a jelenben amelynek eredménye az lesz, hogy a jövőben minimalizálódik a lehetséges áldozatok száma!

Eszközünk: Egy háttérhatalom mentes, jóléti, független, semleges zöld eszmeiségű Magyarország megteremtése!

Tehát nem Európai Egyesült Államokban és Világállamban gondolkodunk, mint a jelenlegi országgyűlési pártok! Ki szeretnénk kerülni azt a szívóörvényt amelyet ez a rozoga bárka elsüllyedése során fog keletkezni….

Figyelmeztetés!

Évtizedeken belül az Éghajlati Katasztrófa pusztítása megoldhatatlan feladat elé fogja állítani a világ valamennyi kormányának jobb és baloldali vezetését! Egyedül csak Zöld Államként tudjuk minimális veszteségekkel túlélni ezt a sorra kerülő kataklizma sorozatot! Új népvándorlás fog megindulni a katasztrófák által kisebb mértékben károsított területek felé, de ezek a térségek meg fogják tagadni a bevándorlás engedélyezését, így az élettérért helyi vagy világméretű háborúk várhatók.

Kizárólag csakis a legfejlettebb szellemi tőke által irányított Zöld Gazdaság és Védelmi Ipar, a Túlélés Technológiáit birtokló ok elhárításra képes előrelátó Zöld Állam keretei nyújthatnak valódi reális megoldást a jövőbeli szörnyűségek elkerülésére, az elnyomókhoz való ragaszkodás -hasonlóan mint a szánhúzó kutyának a hámhoz – nem fog hozni szabadulást! Mint ahogy az sem, ha a patkányt az eddigiekhez hasonlóan angyalnak nézik!

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, LÉGY TE IS RÉSZESE MAGYARORSZÁG ÉS AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBB TÖRTÉNELMI KÜLDETÉSÉNEK!

Mi a zöld?

1. Az Élet vallása.

2. A technikai civilizáció megmentésének egyedüli lehetősége.

3. Makovecz Imre megfgalmazásában: “A fogyasztói társadalom imperializmusa utáni mitikus kor hajnala.”

Ki a zöld?

Aki állatvédő, természetvédő, környezetvédő, természetgyógyász, anyagcsere reformer, életmód reformer, biokertész, megújuló energiaforrás párti, passzívház hívő, magasabb rendű tudományok iránt érdeklődő, túlélő harcos egyszemélyben.

A Zöld ideológia alapja az Emberi Jogok Hármas Törvénye.

Ez így szól:

  1. Az embernek, mint egyed joga van az élethez, utódai létrehozásához, faja fennmaradásának biztosításához.
  2. Joga van egészséges életviteléhez, önmegvalósító értelméhez és szabadságának felismert szükség szerinti gyakorlásához.
  3. Mindenkinek joga van szükségletei kielégítéséhez, míg az első 2 törvény valamelyik pontjába nem ütközik.

Tehát nem lehetnek olyan jogaim, amellyel mások életét, szaporodó képességét, szabadságát manipulálatlan értelmét veszélyeztetem. Egy terület eltartó képessége adja meg a határait az élőlények mennyiségi növekedésének.

A Zöldek történelmi küldetése az ember és a természet kizsákmányolásán alapuló fogyasztói társadalom megdöntése és a létszükségletet biztosító, fenntartható fejlődést jelentő zöld társadalom megteremtése.

Mára a politikai közélet egy olyan “zavaros mocsár” lett, amit aljas “közéleti krokodilok” uralnak. Önelégült habzsolással szennyezik a bolygót, élik föl életterületeinket, vágják ki és gyújtják fel erdeinket, radioaktív sugárzással és repülőgépről leszórt vegyszerekkel, valamint ” védőoltásokkal” sterilizálják és pusztítják az Emberiséget! Élet ellenes oktatási rendszer, meghamisított történelem, cirkusz életmód és fogyasztás őrület , a normális emberi mivoltából való kivetkőztetése a lakosságnak jellemzi a Ártó Erők Fogyasztói Társadalmát! Ezeket a “közéleti krokodilokat” (jobb és baloldali hiénák, valamint a hazug média)- ebből a fertőből, mint mai közéleti mocsárból kiszakítani “házi macska lelkű” politikusocskákkal nem lehet! A velejéig romlott és mérhetetlenül korrupttá vált “közéleti krokodilokat” csak a rettenthetetlen és ragadozó lelkületű államférfiak képesek eltávolítani! A Zöldek a Kizsákmányoló Sötét Gonosz Erők ellen ( a jelenlegi hatalom természetpusztítói, a környezetszennyezői és az anyagi javak elherdálói) Szent Háborút hirdet a végső pusztulás megelőzése és elhárítása érdekében! Vagy Ők – vagy Mi!

Állj közénk és légy Te is részese az Emberiség legnagyobb történelmi küldetésének a hitványság megsemmisítéséért folytatott ádáz küzdelemnek!