Párt

A ZÖLDEK célja röviden és közérthetően

A ZÖLDEK célja röviden és közérthetően:

1. Jóléti, független, semleges és zöld eszmeiségű Magyarország megteremtése egy valódi rendszerváltás keretében!

2. Olyan tendenciák elindítása a jelenben, amelytől a jövőben a lehetséges áldozatok csökkenése várható.

 3. A politikus bűnözők elszámoltatása, oligarcháik vagyonának államosítása!

4. Kilépés EU-ból, NATO-ból és a WHO-ból, ha kell az ENSZ-ből is!

5. Hun rokonnépeinkkel gazdasági, katonai, kulturális kapcsolatok kiépítése.

6. Azon rendelet megalkotása: Aki éles lőfegyverrel rendelkezik hadköteles!

7. Magyarország erdősültségét 30%-ra növelni. 

8. Az ország stratégiai élelmiszerkészletét visszaállítani. 

9. Paks II-t, mivel törésvonalra épül nem atomerőműként, hanem geotermikus erőműként üzemeltetni. 

10. Dróngyárakat állami kézben felépíteni békés és hadi célból egyaránt. 

11. Megtörni azt a tendenciát amely 350 000 család terméketlenségét eredményezte.

12. 5 éven belül 3-ra, 10 éven belül 5-re növelni a születési rátát. 

13. Az Alföldön a régi Csörsz-árok rendszer nyomvonalának felhasználásával egy új víz ellátó rendszert képezni.

14. A fényes elszigeteltség politikájával, a lokális piacgazdaság bevezetésével a teljes önellátás megteremtésén túl a pozitív külkereskedelmi mérleg elérése. 

15. A megalitikus építési technológiák felhasználásával földrengésbiztos túlélőházak építése.

16. A természetből ellesett módszerek alkalmazásával környezetbarát és ökológiai lábnyom nélküli természeti gépekre épülő technikai civilizációra való áttérés.

17. Az igazságszolgáltatás intézményeinek a természeti törvények analógiájára való áttérése.

18. Az egészséges polgár – mint az állam igazi nagy vagyona – jelenjen meg az ország gazdasági életében. 

19. Küldetés tudatra nevelése a társadalomnak és az ifjúságnak a médiák segítségével. 

20. A jövő válságát a jelenben megoldó politikai irányítás megteremtése a negatív embereszmény típus kizárásával.

21. A vizet, mint az élet alapját fontossága mértékének megfelelően kezelve visszatartani az ésszerűség mértékéig a Kárpát-medencében.

22. Önálló energetikai rendszerrel rendelkező zöld települések megalkotásával biztosítani a technikai civilizáció fennmaradását és azt, hogy az emberiség ne süllyedjen le a barbárságba.

A valódi rendszerváltás egy zöld államot jelent, amelyet a fenntartható fejlődés, tehát az anyag-, energia-, és munkaerő stabilitása, valamint a minél kisebb ökológiai lábnyomra való törekvés jellemez. Ez nem fogyasztói társadalom, amely hamis igényeket életre hívó reklámhadjáratával tudatilag úgy sokkolja a tömegeket, hogy indokolatlanul többet fogyasszanak, mint ami a létszükségletük.